Provence en Boite

Salade Niçoise

Fresh tuna, egg, tomato, green beans, radish, anchovies, olives, and sliced potato